Kết quả tìm kiếm: 'hat giong ca chua hinh trai tim'

 1. Hạt giống Cà chua chịu nhiệt F1 766 - Trái tròn
  35,000đ
  0.05gr (~20 Hạt) - Đài Loan
 2. Hạt giống Cà chua chịu nhiệt F1 706 - Trái oval
  35,000đ
  0.05gr (~15 Hạt) - Đài Loan
 3. Hạt giống Cà rốt tím F1
  20,000đ
  0.2gr (~100 hạt)
 4. Hạt giống Cà tím tròn F1 440AQ
  10,000đ
  0.1gr(~20 hạt)
 5. Hạt giống Măng tây tím CA 871
  25,000đ
  30 Hạt - Mỹ - USA
 6. Hạt giống Cà chua F1 490HQ
  35,000đ
  0.05gr(~15 Hạt) - Thái Lan
 7. Hạt giống Cà rốt vàng F1 -33% 0ff
  Hạt giống Cà rốt vàng F1
  10,000đ 15,000đ
  0.5gr(~200 Hạt)
 8. Hạt giống Su hào tím 332AQ
  10,000đ
  0.5gr (~50 hạt)
 9. Hạt giống Bầu sao trái ngắn F1 407AQ -25% 0ff
  Hạt giống Bầu sao trái ngắn F1 407AQ
  15,000đ 20,000đ
  2gr(~8 hạt)
DANH MỤC