Vật Tư Nông Nghiệp

  1. Bút đo PH Đất, Độ ẩm D-15 Nhật Bản -24% 0ff
  2. Phân bón Hyponex NPK 6-10-5 - Chai 160ml -42% 0ff
    Phân bón Hyponex NPK 6-10-5 - Chai 160ml
    55.000đ 95.000đ
    160ml - Nhật Bản