Thủy Canh - Aquaponics

  1. Bút đo TDS-3 - Bút đo thủy canh -11% 0ff
  2. Dung dịch Thủy canh Hydroponic 500ml -7% 0ff
    Dung dịch Thủy canh Hydroponic 500ml
    65,000đ 70,000đ
    500ml (1 Chai)
  3. Dung dịch thủy canh trồng quả Hydro Umat F -5% 0ff
  4. Dung dịch thủy canh trồng rau ăn lá Hydro umat V -5% 0ff
DANH MỤC