Phân Bón - Thuốc

  1. Nano Bo-Canxi AHT 100ml - Tăng cường đậu trái -14% 0ff
  2. Nước cắm hoa lâu tàn AHT - Chai 430ml -18% 0ff
  3. Phân bón Hyponex NPK 6-10-5 - Chai 160ml -21% 0ff
  4. Phân bón lá cao cấp Đầu Trâu 901 NPK 15-20-25 -20% 0ff
DANH MỤC