Hạt giống Rau

 1. Hạt giống Măng tây tím CA 871
  25,000đ
  30 Hạt - Mỹ - USA
 2. Hạt giống rau cải Nhíp 769AQ -25% 0ff
 3. Hạt giống Rau cải Tatsoi OG -20% 0ff
  Hạt giống Rau cải Tatsoi OG
  20,000đ 25,000đ
  0.1Gr ~ 30 Hạt
 4. Hạt giống Rau má lá nhỏ 823AQ -20% 0ff
  Hạt giống Rau má lá nhỏ 823AQ
  20,000đ 25,000đ
  1gr/Khó lên
DANH MỤC