Hạt giống Rau

 1. Hạt giống Atiso Đà Lạt xanh 600AQ -25% 0ff
  Hạt giống Atiso Đà Lạt xanh 600AQ
  15,000đ 20,000đ
  0.5gr (~10 Hạt)
 2. Hạt giống Bắp cải mini tím
  25,000đ
  0.1Gr (>10 Hạt)
 3. Hạt giống Bắp cải xanh F1 507AQ
  15,000đ
  0.1gr ( ~15 Hạt)
 4. Hạt giống Bụp giấm - Atiso đỏ 602AQ -33% 0ff
 5. Hạt giống Chùm ngây
  15,000đ
  30 Hạt
DANH MỤC