Hạt giống Rau

 1. Hạt giống Atiso Đà Lạt xanh 600AQ -25% 0ff
  Hạt giống Atiso Đà Lạt xanh 600AQ
  15.000đ 20.000đ
  0.5gr (~10 Hạt)
 2. Hạt giống Bắp cải tím Nhật Bản -66% 0ff
 3. Hạt giống Bí đỏ lấy ngọn
  12.000đ
  5gr - Việt Nam
 4. Hạt giống Bồ ngót RaDo 621
  15.000đ
  1gr(~35 hạt)
 5. Hạt giống Cải xanh ăn non -10% 0ff
 6. Hạt giống Cải xoăn Kale Siberian -33% 0ff
 7. Hạt giống Cải xoăn Kale Toscano -33% 0ff
  Hạt giống Cải xoăn Kale Toscano
  10.000đ 15.000đ
  30 Hạt
 8. Hạt giống Hương thảo 689AQ
  30.000đ
  0.03gr (~30 Hạt)
 9. Hạt giống Lá Giang 675AQ -46% 0ff
  Hạt giống Lá Giang 675AQ
  35.000đ 65.000đ
  20 Hạt - Việt Nam
 10. Hạt giống Măng tây xanh MW 508 -25% 0ff
  Hạt giống Măng tây xanh MW 508
  15.000đ 20.000đ
  30 hạt