Hạt giống Hoa Vạn Thọ

  1. Hạt giống Hoa vạn thọ lùn cam F1 116SQ -50% 0ff
  2. Hạt giống Hoa vạn thọ lùn vàng F1 115SQ -50% 0ff
  3. Hạt giống Hoa vạn thọ Pháp lùn - Vạn thọ lửa -50% 0ff