Hạt Giống Hoa

 1. Hạt giống Hoa cúc Daisy trắng
  20,000đ
  0.02Gr (~10 Hạt)
 2. Hạt giống Hoa cúc la mã -20% 0ff
  Hạt giống Hoa cúc la mã
  20,000đ 25,000đ
  0.2Gr (~25 Hạt)
 3. Hạt giống Hoa dạ yến thảo sọc đỏ -25% 0ff
 4. Hạt giống Hoa hồng leo Rado
  15,000đ
  10 hạt (Khó trồng)
DANH MỤC