Hạt Giống Hoa

 1. Hạt giống Hoa hồng leo Rado -33% 0ff
  Hạt giống Hoa hồng leo Rado
  10.000đ 15.000đ
  10 hạt (Khó trồng)
 2. Hạt giống hoa Sen Việt Nam 203AQ - Sen nước cạn -50% 0ff
 3. Hạt giống Hoa vạn thọ lùn cam F1 116SQ -50% 0ff
 4. Hạt giống Hoa vạn thọ lùn vàng F1 115SQ -50% 0ff
 5. Hạt giống Hoa vạn thọ Pháp lùn - Vạn thọ lửa -50% 0ff