Hạt giống Dưa Lưới

 1. Hạt giống Dưa lưới F1 501NQ -20% 0ff
  Hạt giống Dưa lưới F1 501NQ
  20,000đ 25,000đ
  10 hạt
 2. Hạt giống Dưa lưới ruột xanh F1 515AQ -25% 0ff
 3. Hạt giống Dưa lưới ruột xanh F1 516HQ
  65,000đ
  10 hạt - Nhật Bản
DANH MỤC