Hạt giống Dưa Leo

  1. Hạt giống Dưa leo baby F1508
    15,000đ
    1gr (~20 hạt) - Thái Lan
  2. Hạt giống Dưa leo Nhật F1 511AQ
    20,000đ
    0.5gr (~15 hạt)
DANH MỤC