Hạt Giống Cỏ Chăn Nuôi

  1. Hạt giống cỏ Lai Sudan Super BMR
    45,000đ
    100gr/Không lông - Mỹ - USA
  2. Hạt giống cỏ Lai Sudan Super BMR - Gói 1Kg
    350,000đ
    1Kg/Không lông - Mỹ - USA
DANH MỤC