Hạt giống Cà Trái

 1. Hạt giống Cà dĩa da ếch 443AQ
  10,000đ
  0.2gr(~35 Hạt)
 2. Hạt giống Cà nâu cơm xanh 451AQ
  10,000đ
  0.2gr (~30 Hạt)
 3. Hạt giống Cà tím tròn F1 440AQ
  10,000đ
  0.1gr(~20 hạt)
DANH MỤC