Hạt giống Cà Trái

 1. Hạt giống Cà dĩa da ếch
  10,000đ
  0.2gr(~35 Hạt)
 2. Hạt giống Cà nâu cơm xanh
  10,000đ
  0.2gr (~30 Hạt)
 3. Hạt giống Cà tím khổng lồ 50cm -33% 0ff
 4. Hạt giống Cà tím trái dài AQ
  10,000đ
  0.1gr ( ~50 Hạt)
 5. Hạt giống Cà tím tròn F1
  10,000đ
  0.1gr (~20 hạt)
DANH MỤC