Hạt giống Bầu Bí

 1. Hạt giống Bầu hồ lô mini F1 535AQ -33% 0ff
 2. Hạt giống Bí đỏ hạt đậu F1 405AQ -50% 0ff
  Hạt giống Bí đỏ hạt đậu F1 405AQ
  10.000đ 20.000đ
  2gr(~10 hạt)
 3. Hạt giống Bí đỏ lấy ngọn
  12.000đ
  5gr - Việt Nam
 4. Hạt giống Bí ngồi vàng F1 435AQ -60% 0ff
  Hạt giống Bí ngồi vàng F1 435AQ
  10.000đ 25.000đ
  5 Hạt - Hàn Quốc