Hạt Giống Bắp Cải

  1. Hạt giống Bắp cải mini tím
    25,000đ
    0.1Gr (>10 Hạt)
  2. Hạt giống Bắp cải xanh F1 507AQ
    15,000đ
    0.1gr ( ~15 Hạt)
DANH MỤC