Giàn Leo Cho Cây

 1. Dây rút size 10cm
  5,000đ
  3x100mm (100 sợi)
 2. Dây rút size 15cm
  7,000đ
  4x150mm(100 sợi)
 3. Dây rút size 20cm
  10,000đ
  4x200mm(100 sợi)
 4. Dây rút size 25cm
  12,000đ
  5x250mm(100 sợi)
 5. Dây rút size 30cm
  15,000đ
  5x300mm (100 sợi)
DANH MỤC