Giá Thể Trồng Cây

  1. Thảm xơ dừa 50x50
    18,000đ
    50x50x1.2cm
  2. Trấu hun - Tro đen 20dm3
    50,000đ
    20dm3 (~1.8Kg)
DANH MỤC