Giá Thể Trồng Cây

  1. Đất trồng mai 20dm3
    35,000đ
    20dm3(~10kg)
  2. Thảm xơ dừa 50x50
    18,000đ
    50x50x1.2cm
DANH MỤC