Chậu - Chậu Nhựa

  1. Chậu nhựa rau mầm vuông 42x38x11H
    25,000đ
    42x38x11H (Ko lưới)
  2. Vỉ ươm hạt 104 lỗ tròn
    15,000đ
    56x36x50H (mm)
DANH MỤC